Ny studie visar att det svenska skolsystemet gynnar samvetsgranna och ångestdrivna elever. Öppenhet, intellektuell nyfikenhet däremot leder inte till höga betyg.

Det är så klart inte bra för det psykologiska välbefinnandet i det långa loppet om ångesten är en drivkraft. Det innebär dessutom att den så kallade djupinlärningen uteblir.

Länk till artikeln: http://www.cisionwire.se/lunds-universitet/r/skolan-gynnar-elever-som-drivs-av-oro-och-plikt,c9360854