Allt fler datorer i skolan

I found this article interesting: Allt fler datorer i skolan – via Internetstatistik

skolan2

Såväl lärare som elever har i högre grad dator i skolan nu jämfört med för tre år sedan.

Men elevernas it-användning består till stor del av att söka information på nätet och för  att utföra skrivuppgifter. Det är fortfarande ovanligt att eleverna använder datorer på lektionerna i matematik och det syns inte heller någon tydlig ökning av it-användning i naturorienterande ämnen och teknik.

Det framgår av skolverkets rapport It-användning och it-kompetens i skolan som publicerades i april.

Link to article: Allt fler datorer i skolan

Advertisements