It-ministern : it i skolan är inte en fråga för en it-avdelning.

It-ministern : it i skolan är inte en fråga för en it-avdelning.

This item was originally posted on Google+ – August 21, 2013 at 07:44PM