Tidiga skolmorgnar en fara för hälsan

I found this article interesting: Tidiga skolmorgnar en fara för hälsan – via SvD – Opinion
En lång rad undersökningar ger vid handen att en senareläggning av skolans starttider vore gynnsamt. Tidiga skolmorgnar inte bara försämrar studiekapaciteten hos en stor ­andel elever i de övre tonåren ­utan utgör också ett direkt och allvarligt hot mot deras hälsa, skriver fem forskare.

Link to article: Tidiga skolmorgnar en fara för hälsan

Advertisements